Electroschield12.5L

2350 RON
Caparol
X5HGZ6IPHIV145PLOEPU
in stoc
+

Grund destinat reducerii electrosmogului (poluării electro-magnetice) de înaltă sau joasă frecvenţă, din spaţiile interioare.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

- câmpurilor electrice alternative (de joasă frecvență) cum sunt de ex. tensiunile alternative din cabluri, instalaţii, aparate, pereţi, etc.
- undele electromagnetice (de înaltă frecvenţă) cum sunt de ex. cele radio, radarele, staţii de emisie-recepţie, telefoane mobile, telefoane fără fir, etc.

Se recomandă în special în zonele sensibile cum sunt, de ex. camerele de copii, dormitoarele, sufrageriile, camerele de lucru, camerele de hotel, încăperile din domeniu sanitar, grădiniţe, şcoli, etc.

Proprietăți

  • conductibilitate electrică, reduce radiaţiile cu mai mult de 99,5%
  • cu emisii reduse și fără solvenți
  • diluabil cu apă, ecologic şi cu miros slab
  • conferă aderenţă straturilor următoare
  • cu capacitate de difuzie a vaporilor
  • Valoare sd < 0,1m

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

5 lt., 12,5 lt.

Culoare

Negru

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.
Posibilitate de depozitare cca. 12 luni.

Date tehnice

Densitate: cca. 1,25 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și necesitatea pregătirii lor.

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, într-un strat saturat şi uniform, prelucrându-se imediat „ud pe ud” cu o rolă de structurare grosieră (Moltopren) într-o singură direcţie. Astfel se obține o ușoară structură tip coajă de portocală. Pentru obţinerea unei suprafeţe netede, ElectroShield poate fi gletuit fin cu Caparol-Akkordspachtel.

ElectroShield este gata pregătit pentru aplicare. Se amestecă bine înainte de utilizare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică cca. 20 cm de bandă autoadezivă Disbon 973 Kupferband pe perete, în zona prizelor cu împământare, lăsându-se bandă suficientă conectării la aceasta și eventual se degresează cu KH-Verdunner.

ElectroShield se aplică nediluat, în două straturi. Între cele două aplicări se păstrează un timp de uscare de circa 12 ore. După vopsirea cu ElectroShield, suprafaţa acoperită cu bandă de cupru se tratează cu un grund de izolare uzual, pe bază de solvent.

Finisare:

Pe suprafața vopsită cu ElectroShield se poate aplica CapaSan, Caparol-Sensitiv sau orice altă vopsea de dispersie sau vopsea latex Caparol, precum şi tapete de tip rugos, tapete din fibră de sticlă, Capadecor AkkordVlies-Z sau alte tipuri de tapete, tencuieli pe bază de răşină sintetică, etc.

Consum

Pe suprafețe netede, minim 2 x 160 ml/m2.
Aceasta conferă o grosime medie a stratului uscat de cca. 145 μm. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate revopsi după cca. 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Conectarea benzii de cupru la împământare și montarea întrerupătorului de protecție trebuie executate de către un electrician calificat. Fiecare suprafaţă trebuie să fie conectată. Racordul se poate face de exemplu prin conductorul de legare la pământare al unei prize electrice. Condiţia pentru realizarea acestei conexiuni este ca instalaţia electrică să fie proiectată corespunzător. Acest lucru se va verifica înainte de începerea lucrul, de către un electrician.

Ecranare completă:

Protecția ideală împotriva radiaţiilor electromagnetice este realizată doar prin ecranarea completă a tuturor suprafețelor încăperii. Elementele de construcție ce nu pot fi vopsite cum sunt ferestrele, pardoselile și ușile reprezintă zone ce duc la reducerea eficienţei globale de ecranare. Aceste zone pot fi totuși îmbunătățite folosindu-se materiale adecvate de ecranare.

Compatibilitate:

ElectroShield nu se va amesteca cu alte materiale.

Certificare

Reducerea undelor electromagnetice şi a câmpurilor electrice de joasă frecvenţă a fost măsurată şi confirmată de Prof. Pauli, Departamentul pentru studiul tehnicii de înaltă frecvenţă, microunde şi radar al Universităţii Forţelor Armate Germane München. Acest certificat este disponibil la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-GP01

Compozitie

Dispersie de acrilat, pigmenţi, fibre de carbon, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanţi

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Fișă Tehnică