Fungistop-W 9L

146 RON
Caparol
F2E5FW4Z6B1DOEXLGB3D
in stoc
+

Vopsea de interior fără solvent, cu proprietăți fungicide. Clasa 3 de lavabilitate, corespunde termenului de rezistent la ștergere conform DIN 53 778.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

fără solvenți

diluabilă cu apă şi cu miros slab

capacitate de difuzie

proprietăți fungicide

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 lt., 9 lt.

Culoare

Alb

Se poate nuanța manual cu max. 10% coloranți AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe sau CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor). În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică.

FungiStop-W se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic. Nuanţele intense pot avea o capacitate de acoperire mai scăzută. Prin urmare, în cazul acestor nuanţe, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o nuanţă pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat final.

Grad de luciu

Mat (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

  • Uzură prin frecare umedă: Clasa 3, corespunde termenului de rezistent la ștergere conform DIN 53 778
  • Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 2, în condiţiile unei rentabilităţi de 7 m2/lt.
  • Granulaţia maximă fină (< 100 μm)
  • Densitate: 1,44 g/cm3

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o grunduire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.

Tencuieli de gips şi tencuieli prefabricate din grupa de mortare PIV:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuiala de gips cu strat de sinter se şlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcţii din gips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB.Pe plăcile puternic compactate, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):

Se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) moi sau șlefuite se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol-Haftgrund sau CapaSol LF. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fişa BFS Nr. 12.

Beton:

Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum şi substanţele făinoase, nisipoase.

B.C.A.:

Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1 : 3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:

Se vopsesc fără o pregătire prealabilă.

Acoperiri portante:

Suprafeţele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:

Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:

Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase:

Se acoperă cu lacuri Capacryl Acryl sau Capacryl PU - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicaţiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz .

Mod de aplicare

Cu pensula sau cu rola.
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Tratament iniţial:

Eventualul strat de mucegai se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Strat de grund sau strat intermediar:

FungiStop-W, diluată cu max. 10 % apă.

Strat final:

FungiStop-W, nediluat sau diluată cu max. 5% apă.

Consum

Minim 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Grosimea stratului de vopsea influenţează decisiv rezistența în timp a efectul bactericid şi fungicid. Prin urmare, FungiStop-W se aplică uniform și saturat. Consumul nu poate fi mai mic decât valoarea indicată.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

În spaţiile în care se produc sau se depozitează produse alimentare nu se aplică grunduri pe bază de solvent. Prin urmare, în aceste spaţii se aplică exclusiv grundul OptiGrund E.L.F. Încăperile vopsite cu FungiStop-W se vor aerisi cel puțin 3 zile înainte de a se da în folosință. Pe suprafeţele interioare puternic infestate sau expuse mucegaiului, în special încăperile cu destinație comercială, se foloseşte Indeko-W sau Fungitex-W.

La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Utilizaţi soluțiile biocide în condiţii de siguranţă. Înainte de utilizare, citiţi întotdeauna marcajele şi informațiile produsului.

S2 FungiStop-W și Capatox nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă. S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Se aplică doar cu pensula sau rola. Pentru mai multe informații: a se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01F

Compozitie

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Fișă Tehnică

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1587-2015 Latex Hygiene FungiStop-W

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Fungistop-W

Produse Asemanatoare