Capatox 1L

10 RON
Caparol
1T8X7C2OKY9ROHWUKKI7
in stoc
+

Soluţie biocidă pentru tratarea suprafețelor afectate de alge și mucegai/ciuperci.

Domeniu de aplicare

Soluţie apoasă micro-biocidă destinată tratării (după curățare) a suprafețelor interioare și exterioare afectate de alge și mucegai/ciuperci, ca pregătire premergătoare finisării. Capatox este gata pregătit pentru aplicare.

Ambalaj/Capacitate recipient

1 lt., 2,5 lt., 10 lt.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

  • Densitate: cca. 1,02 g/cm3.

Mod de aplicare

Mucegaiul de pe suprafețele interioare se înlătură prin curăţare umedă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale (de ex. regulamentul privind produsele biocide și substanțele periculoase). Algele și mucegaiul de pe suprafețele exterioare se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale.
Plantele agăţătoare și polenul se îndepărtează prin acțiune mecanică sau prin ardere.
Suprafeţele curăţate se tratează cu Capatox şi se lasă să se usuce bine.

Consum

Cca. 50-150 ml/m2, în funcție de structura și absorbția suportului.
Capatox se aplică întotdeauna nediluat.

Unelte

Se aplică exclusiv cu pensula sau bidineaua. Uneltele se spăla cu apă, imediat după utilizare.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Conține clorură de alchildimetilbenzilamoniu.
Provoacă iritarea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuaţi să clătiţi.

Dezafectare

Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Giscode

GD30

Compozitie

Apă, clorură de alchildimetilbenzilamoniu.

Informații ecologice

Suprafeţele curățate și ulterior tratate cu Capatox nu se mai spală - conform instrucțiunilor de aplicare - pentru a se evita formarea de ape reziduale. În cazul curățării fațadelor, apa reziduală ce conține Capatox se poate deversa prin intermediul sistemului de canalizare în staţiile de epurare biologică, deoarece tensidele cationice sunt inactivate de surfactanții anionici din detergenți și astfel devin bio-deradabile.
Capatox nu poate fi evacuat în cursurile de apă (inclusiv canalele de colectare a apei de ploaie) și nu are voie să ajungă în apa freatică. Substanța activă este incompatibilă cu animalele cu sânge rece (peștii).
În cazul lucrărilor de fațadă, acoperiți plantele, tufișurile și solul din imediata vecinătate a fațadei pentru a le proteja. Contactul direct (stropirea) va cauza daune plantelor.
Dacă în sol se infiltrează cantități reduse de soluție Capatox, datorită proprietăților tensidelor, substanța activ va rămâne în stratul superficial al solului, se neutralizează și se descompune biologic. Efecte adverse durabile pentru sol sau apele din sol sunt foarte puțin probabile.

Măsuri de precauție sanitară

Capatox conţine o tensidă cationică numită clorură de alchildimetilbenzilamoniu.
Substanța activă este de asemenea folosită ca detergent cationic și în domeniul industriei alimentare pentru dezinfectarea suprafeţelor din fabricile de lapte, fabricile de bere, fabricile de prelucrare a cărnii precum şi în spitale, sere şi piscine mici.
În domeniul produselor cosmetice, substanța activă este aprobată pentru deodorante/antiperspirante și pentru conservarea produselor cosmetice.
În domeniul farmaceutic substanța activă poate fi folosită la conservarea picăturilor pentru ochi şi a preparatelor injectabile.
Pentru dezinfecția pielii, substanța activă este o componentă a soluțiilor de curățarea a plăgilor, a dezinfectanților pentru mâini, etc. şi este de asemenea folosită în soluțiile de curățarea a mâinilor în spitale sau la prosoapele rotative din bumbac.
Utilizarea pe scară largă a substanței active din Capatox în industria alimentară, în domeniul medicinii umane şi a igienei, demonstrează că, manipulat corect, produsul Capatox poate fi folosit pe suprafețele interioare și pe suprafețele exterioare a clădirilor fără să ridice probleme de sănătate.

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare