PremiumColor B3 10L

640 RON
Caparol
1O84GVDI2JK1NRKHZTRT
in stoc
+

Vopsea premium din clasa de top a calității, cu o strălucire specială a culorilor şi o înaltă rezistenţă la solicitări.

/ data-verified=data-verified=Pentru realizarea de vopsiri intens nuanțate a pereţilor interiori şi a plafoanelor, supuse solicitărilor mecanice crescute. Utilizată ca strat final de protecție nuanțat similar pentru suprafeţele vopsite în prealabil cu Indeko-plus în culoarea dorită. Cu PremiumColor se obțin suprafețe cu aspect mat de înaltă clasă, cu o strălucire specială a culorilor; reduce aşa-numitul efect de scriere (efect de catifea) în cazul nuanţelor puternice.

Proprietăți

 • diluabilă cu apă, ecologică şi cu miros slab
 • proprietăți excelente privind reparațiile (retușurile) ulterioare
 • cu emisii reduse și fără solvenţi
 • reduce aşa-numitul efect de scriere (efect de catifea)
 • suprafeţe de înaltă robusteţe
 • cu o strălucire intensă a culorilor
 • uşor de aplicat
 • rezistentă la dezinfectanţi şi la agenţi de curăţare

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

1,25 lt., 2,5 lt., 5 lt., 7,5 lt., 12,5 lt.

Culoare

PremiumColor este disponibilă exclusiv ca bază de colorare. Înaintea aplicării, vopseaua trebuie nuanţată în sistem computerizat ColorExpress, în culoarea dorită. La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic.

Grad de luciu

Opac (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

 • Uzură prin frecare umedă:Clasa 1, corespunde termenului de rezistent la frecare conform DIN 53 778
 • Granulaţia maximă fină (< 100 μm)
 • Densitate: 1,1 g/cm3

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2: Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din gips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund sau CapaSol. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: vezi fișa BFS Nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Acoperirile vechi si absorbante se grunduiesc cu OptiGrund sau CapaSol. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul sau algele se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Cu pensula sau cu rola.
Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică două straturi finale de PremiumColor. Pe suprafețele de mari dimensiuni, vopseaua Premium Color se poate dilua cu max. 3% apă. La folosirea unor nuanțe cu capacitate de acoperire redusă recomandăm aplicarea unui strat de grund Caparol Weissgrund colorat într-o nuanță corespunzătoare din sistemul special de alocare a culorilor pentru grunduri (Grundiersystem).

Aplicare:

Vopseaua se amestecă bine înainte de aplicare. Pentru aplicarea cu rola pe suprafețele netede se vor folosi role cu o lungime medie a firului (14-18 mm) ce nu duc la acumularea de material la capete, de ex. role Caparol FeinRoller. PremiumColor se aplică în mod uniform şi se prelucrează ulterior într-o singură direcție.

Consum

Cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime după cca. 3 zile. Rezistență la solicitări (curățare/frecare) se obține după un timp de uscare de 14 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, acest produs nu se amestecă cu alte materiale. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania fișa BFS nr. 25). Se poate constata o aderență redusă la aplicarea de autocolante, șabloane și benzi autoadezive pe superfețele vopsite cu PremiumColor. Dacă este necesar, efectuați teste de aderență.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A nu inspira vaporii formați la pulverizare. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compozitie

Rășină acetat de polivinil, dioxid de titan, silicați, celuloză, ceruri parafinice, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare