Indeko plus B1 10L

425 RON
Caparol
YXXIV8BEX7N9U4BCLGL9
in stoc
+

Noua clasă a calităţii, cu economicitate şi productivitate maximă.
Emisii minime și fără solvenți.

/ data-verified=data-verified=Pentru realizarea de vopsiri de o înaltă calitate a pereţilor interiori şi a plafoanelor. Indeko-plus posedă putere dublă de acoperire, astfel că, în cele mai multe cazuri, este suficientă aplicarea unui singur strat uniform de vopsea. Se usucă foarte repede, fără un miros neplăcut, fiind astfel recomandată pentru numeroase obiective ce trebuie vopsite şi renovate de urgenţă, sau care trebuie imediat ocupate.

Spitalele, căminele de bătrâni, magazinele, hotelurile, restaurantele, birourile, şcolile, grădiniţele, încăperile de practică medicală, clădirile instituţiilor publice precum şi locuinţele particulare sunt, cu predilecţie, domeniile de aplicarea a vopselei Indeko-plus, întrucât nu degajă un miros neplăcut care să deranjeze aplicatorul sau beneficiarul.

Proprietăți

 • diluabilă cu apă, ecologică şi cu miros slab
 • proprietăți excelente privind reparațiile (retușurile) ulterioare
 • dublă putere de acoperire
 • un înalt grad de alb
 • uşoară capacitate de umplere, nu se îngălbeneşte
 • prelucrare optimă
 • capacitate de difuzie, valoare Sd < 0,1m

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

 • Capacitate recipiente standard: 5 lt., 12,5 lt.
 • Capacitate recipiente ColorExpress: 1,25 lt., 2,5 lt., 5 lt., 7,5 lt., 12,5 lt.

Culoare

Alb.

Indeko-plus se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică.
Indeko-plus se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic. Nuanţele intense pot avea o capacitate de acoperire mai scăzută. Prin urmare, în cazul acestor nuanţe, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o nuanţă pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat final.

Grad de luciu

Opac (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

 • Uzură prin frecare umedă: Clasa 1, corespunde termenului de rezistent la frecare conform DIN 53 778
 • Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 1, în condiţiile unei rentabilităţi de 8 m2/lt. respectiv 120 ml/m2
 • Granulaţia maximă fină (< 100 μm)
 • Densitate: 1,4 g/cm3

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Tencuiala pe bază de ghips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ghips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund sau CapaSol. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: vezi fișa BFS nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de substanțe decofrante, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase:
Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.

Aplicare Airless: unghi de pulverizare: 50°, duză: 0,018–0,021", presiune la pulverizare: 150-180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Indeko-plus nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Consum

Cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Pentru evitarea suprapunerilor vizibile, se va vopsi fără întrerupere, „ud pe ud”. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Tensiunile mecanice (zgârierea) pe suprafețele vopsite în nuanţe închise pot produce dungi de o culoare mai deschisă. În cazul suprafeţelor nuanţate intens şi solicitate mecanic, recomandăm aplicarea suplimentară a unui strat de protecție cu PremiumColor, nuanțat în același cod de culoare. Vezi fișa tehnică a produsului PremiumColor. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania fișa BFS nr. 25).

Certificări

Utilizarea în condiții de siguranță pentru spaţiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a fost certificat cu marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanţe nocive “. Certificatul german este disponibil la cerere.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compoziție

Rășină acetat de polietilen-vinil, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanţi (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă)

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare