Amphibolin-W 12.5 L

924 RON
Caparol
DIQGZFLLQZGE4WT2EA5K
in stoc
+

Vopsea specială pentru faţade, mată, cu acţiune de protecţie împotriva algelor şi a ciupercilor.

/ data-verified=

Recomandat pentru suprafeţele acoperite cu tencuieli pe bază de răşini sintetice şi pentru sistemele de termoizolaţie cu strat final tencuială exterioară texturată din răşină sintetică. Cu acţiune de protecţie împotriva noxelor. Amphibolin-W are în componenţă substanţe speciale ce împiedică formarea algelor şi a ciupercilor.

Proprietăți

 • Diluabilă cu apă şi cu miros redus.
 • Acţiune fungicidă şi algicidă de lungă durată.
 • Rezistenţă la intemperii.
 • Rezistenţă la substanţe alcaline deci nu saponifică.
 • Aplicare uşoară.

Baza materialului

100% acrilat pur.
Dispersie de răşini sintetice conform DIN 55945 cu adaos lichid promotor de aderenţă pentru a atinge capacitatea optimă de aderenţă.

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 l, 12,5 l

Culoare

Alb

Amphibolin se poate nuanţa manual cu max. 5% coloranţi CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (fostul Alpinacolor) sau AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben. La nuanţarea manuală a culorilor este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite ale vopselei. La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanţa dorită.

Nuanţele strălucitoare, intensive, cum ar fi spre exemplu: galben, portocaliu, roşu s.a.m.d. au o putere de acoperire mai scăzută. Este recomandat din acest motiv, în cazul acestor nuanţe, să se aplice un strat prealabil într-o nuanţă pastelată similară, pe bază de alb. Eventual, ulterior poate fi necesar un al doilea strat de acoperire.

Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26:
Clasa: A
Grupa: 1– 3, în funcţie de nuanţă

Grad de luciu

Mat mătăsos, G2

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 • Granulaţia maximă: < 100 μm, S1
 • Densitate: cca. 1,4 g/cm3
 • Grosimea stratului uscat: 50-100 μm, E2
 • Coeficient de permeabilitate la apă sdH2O (valoare sd): 0,14 m–≤ 1,4 (medie), V2
 • Rata permeabilității la apă (valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)] (scăzută), W3

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Notă

După cum au arătat testele noastre de laborator pe lamelele de sticlă prezentate mai jos, chiar şi în cazul acumulării extreme de umezeală, substanţa de activare a adeziunii la ud încorporată în Amphibolin previne umflarea liantului şi protejează vopseaua împotriva băşicării şi exfolierii.

/ data-verified=data-verified= Stânga: Vopsea de dispersie uzuală pentru faţade. Dreapta: Amphibolin

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII / rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare P II sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-grund. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII se vor acoperii cu produse Sylitol® sau AmphiSilan.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante sau suprafeţele netede, se aplică un strat de grund din Amphibolin diluat cu maxim 5% apă. Suprafeţele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund sau CapaSol. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Plăci de fibrociment (cu și fără fibre de azbest):
În Germania: a se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14; pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor”. Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară şi canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 EP-Uniprimer pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor de calcar.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 EP-Uniprimer.

Suprafeţe portante de lacuri sau vopsele de dispersie:
Suprafeţele lucioase şi cele vopsite cu lacuri se şlefuiesc. Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune, manual sau prin alte metode corespunzătoare, respectând reglementările legale în domeniu. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W diluat cu max. 5 % apă.

Suprafeţe portante de dispersii vechi plasto-elastice, de ex. suprafețe vechi de Capelast:
Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune, manual sau prin alte metode corespunzătoare, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafața se lasă să se usuce bine. La vopsirea unor asemenea suprafețe se va folosi exclusiv Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W în culoarea albă sau în culori deschise și medii ca intensitate, cu un grad de luminozitate > 60% (Amphibolin / Amphibolin-W).

Tencuieli portante pe bază rășini sintetice:
Tencuiala veche se curăță prin diverse metode, de ex. curățare umedă, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafețele se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curăţire cu jeturi de apă fierbinte sub presiune în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă. Suprafeţele nisipoase şi puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinți de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Grund.

Lemn instabil dimensional, nevopsit:
Se îndepărtează depunerile şi petele de răşină de pe lemnul nou. Lemnul tropical bogat în grăsimi se spală cu diluant nitro. Se îndepărtează straturile afectate de intemperii de pe lemnul vechi și se vopsește doar lemnul sănătos, cu o umiditate de max. 12% pentru foioase și de max. 15% pentru rășinoase. Se aplică un strat de grund cu Capalac Holz-Impregniergrund. Pentru lemnul ce prezintă tendinţe de decolorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Suprafeţe zincate:
Suprafața se curăță cu soluție amoniacală, folosind o pâslă abrazivă. Apoi se spală bine cu apă curată. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 5. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin / Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Datorită umidităţii, pe suprafeţele zincate acoperite cu vopsele colorate pot apărea eflorescenţe albe. Acestea se șterg uscat și apoi se aplică un strat suplimentar de Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W.

PVC dur:
Se curăţă şi se şlefuieşte. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 22.

Suprafeţe Coil-Coating:
Se curăţă cu o soluție amoniacală. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W. Atenție: Nu se pot vopsi suprafeţele Coil-Coating ce conțin silicon. Din moment ce acestea nu pot fi identificate în cadrul construcției, se va testa întotdeauna aderența prin aplicarea unui strat de vopsea ca probă.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de sub-stanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, Amphibolin Gloss 20 sau Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenţi Duparol.

Suprafeţe murdărite de gaze industriale sau de funingine:
Se acoperă cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafeţe afectate de mucegai sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Pentru a prevenii o nouă infestare, recomandăm folosirea ca strat final a vopselei Amphibolin-W.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
Se vopsesc cu Cap-elast.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare trebuie considerată un risc pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea deoarece, chiar și după cel mai temeinic tratament, aceste eflorescențelor pot reapărea.

Defecte:
Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafeţe interioare (Amphibolin-W nu poate fi folosit la interior):

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se șlefuiește tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din gips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de gips (plăci de gips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Suprafețele netede, slab absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Caparol IsoDeck.

Lemn și materiale lemnoase:
Se aplică un strat de grund cu Amphibolin nediluat. Pentru lemnul ce prezintă tendinţe de decolorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Amphibolin / Amphibolin Gloss 20 se aplică cu pensula, rola, sau aparate de pulverizat. În cazul aplicării prin pulverizare pe suprafeţele slab absorbante sau neabsorbante se va aplica un strat de grund cu CapaGrund Universal.
Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,017–0,021"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Amphibolin-W se aplică cu pensula sau rola.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar:
Se aplică Amphibolin / Amphibolin Gloss 20 / Amphibolin-W diluat cu max. 5% apă curată.

Strat final:
Se aplică Amphibolin / Amphibolin Gloss 20 / Amphibolin-W nediluat sau diluat cu max. 5% apă curată. Pe suprafeţele rugoase se aplică stratul de grund, stratul intermediar şi stratul final diluat cu max. 5% apă, bine prelucrat.

Consum

Cca. 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore, după 24 ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.
Pe suprafeţe exterioare rugoase, structurate, recomandăm din motive de aspect folosirea vopselelor mate pentru exterior Muresko, Amphisil, AmphiSilan sau Sylitol-Fassadenfarbe.
La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.
La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariţie a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conţin substanţe active ce întârzie temporar dezvoltarea fungilor și a algelor.
Amphibolin-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în loc de OptiGrund.
În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.
În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează cu suficientă apă de ex. după ploi abundente repetate. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și, după o expunere de scurtă durată, se îndepărtează în totalitate. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar în cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare.

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania: fișa BFS nr. 25). Folosirea dezinfectanți pe bază de fenol poate duce la îngălbenirea suprafețelor.

Certificări

 • Permeabilitate la dioxidul de carbon
 • Luminozitate
 • Rezistența la dezinfectanți

Indicații de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Amphibolin W:
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul sau eticheta (poate fi afectată flora intestinală). A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Amhibolin:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Amphibolin: M-DF01
Amphibolin W: M-DF01 F

Compoziție

Amphibolin:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă)

Amphibolin W:
Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă), conservanţi în peliculă (terbutrin, zincpirition, octilizotiazolinonă)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului (FDS).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.