FibroSil

385 RON
Caparol
8SZMIVQ7M4TBI08AVA2V
in stoc
+

Sistem de acoperire a fisurilor în tencuieli - uniformizare al structurii. Grund întărit cu fibre pentru fisuri în interior şi exterior - permite difuzia. Se pretează la acoperiri cu vopsele emulsionate pe bază de dispersie şi de răşină siliconică.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

pastă de umplere a fisurilor conform fişei BFS nr. 19

capacitate de egalizare

punte de aderenţă pe suprafeţe netede

prelucrare uşoară

diluabil cu apă şi miros redus

Baza materialului

Rășină sintetică conform DIN 55945, întărită cu fibre.

Ambalaj/Capacitate recipient

25 kg

Culoare

Alb; Se poate nuanţa cu maxim 5% coloranţi CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (fostul Alpinacolor) sau AVA-AmphiColor Vollton und Abtönfarben.
FibroSil este nuanţabil computerizat în sistemul ColorExpress pe toate colecţiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70%.

Grad de luciu

Mat, G3

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

  • Granulaţia maximă < 1500 μm, S3
  • Densitate: cca. 1,45 g/cm3
  • Grosimea stratului uscat: 200-400 μm, E4
  • Coeficient de permeabilitate la apă (valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2•h0,5)] (scăzută), W3
  • Clase fisuri: Acoperirea fisurilor, Sistemul de acoperire: 1 x 800 g/m² FibroSil (ca strat de grund și strat intermediar), Clasa: A1 (> 100 μm)
  • Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer (valoare sd): ≥ 0,14 m– < 1,4 (medie), V2

Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

  • PermaSilan; AmphiSilan; ThermoSan; Muresko SilaCryl; Amphisil

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III: Pe tencuielile noi se va aplica FibroSil diluat cu 5% apă doar după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Tencuieli vechi: Reparaţiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile normal absorbante se va aplica FilbroSil diluat cu max. 5% apă. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Optigrund E.L.F. sau CapaSol E.L.F. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund Dupa-grund.

Beton: Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele puţin absorbante respectiv suprafeţele netede se aplică un strat de FibroSil diluat cu max. 5% apă. Suprafeţele puternic absorbante, se grun-duiesc cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Vopsitorii portante cu vopsele de dispersie: Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune, manual sau oricare altă metodă conform prevederilor legale. Se aplică FibroSil diluat cu 5% CapaSol LF.

Tencuieli decorative pe bază de răşină sintetică, portante: Tencuiala veche se curăţă prin diverse metode. În cazul curăţirii umede a supraeţelor, acestea se vor lăsa să se usuce bine. Se aplică FibroSil diluat cu maxim 5% apă.

Suprafeţele atacate de mucegai: Mucegaiul sau algele se curăţă cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.

Suprafeţe cu eflorescenţe de sare: Eflorescenţele de sare se înlătură prin periere uscată. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsitoriei, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Suprafeţele cu defecte: Suprafeţele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovierspachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau rola. Pe suporturile netede se aplică cu pensula sau bidineaua prin tehnica aplicării în cruce pentru a se obţine o structură uniformă pe suprafaţă. Pe suporturile structurate, de ex. tencuieli Reibenputz, se foloseşte rola. Produsul se amestecă bine înaintea folosirii. După folosire, uneltele de lucru se clătesc cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund respectiv strat intermediar: FibroSil diluat cu max. 5% apă. În funcţie de necesitate, se poate aplica încă un strat intermediar cu FibroSil.

Strat final: La exterior se aplică la alegere AmphiSilan, Muresko, Amphisil, Perma-Silan sau ThermoSan (vezi fişele tehnice a fiecărui produs în parte). La interior se pot folosi toate vopselele de dispersie Caparol pentru de interior, Deco-Lasur matt sau glänzend.

Consum

Cca. 600–800 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și se poate aplica un nou strat după 12 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Pe faţadele unde se întâlnesc condiţii climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influenţă atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariţie a algelor şi a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafeţe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W sau PermaSilan. Aceste produse conţin substanţe ce îngreunează temporar apariţia algelor şi a ciupercilor.

Certificare

  • FibroSil, Certificat cu strat final AmphiSilan-Fassadenfarbe, Determinarea densității fluxului difuziei vaporilor de apă și a ratei permeabilității la apă
  • FibroSil, Certificat cu strat final Muresko, Determinarea densității fluxului difuziei vaporilor de apă și a ratei permeabilității la apă

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare, cu apă și săpun. Informații suplimentare: a se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-GP01

Compozitie

Dispersie de răşină acetat de polivinil, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicaţi, apă, aditivi, conservanţi şi substanţe ce ajută la formarea peliculei.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare