Dupa-Grund

425 RON
Caparol
BKMSB4VDA2US9SS3BHDF
in stoc
+

Grund pe bază de solvent cu înaltă capacitate de penetrare, pentru exterior, destinat consolidării straturilor vechi de vopsea.

Domeniu de aplicare

Grund special de înaltă calitate, incolor, destinat suprafeţelor exterioare. Folosit la pregătirea suprafeţelor minerale critice, ca grund de siguranţă preliminar acoperirilor și vopsirilor, în consolidarea tencuielilor şi a suprafețelor de beton nisipoase şi poroase, mase de şpaclu şi mortare Disbocret cu conţinut de ciment, precum şi pentru suporturile de pe care au fost îndepărtate mecanic vopselele vechi.

Suprafața straturilor vechi de vopsea cretoase și aderente vor fi consolidate în timp ce straturile vechi de vopsea neaderente vor fi ușor dizolvate de Dupa-grund astfel încât vor putea fi îndepărtate. Nu se aplică pe sisteme de termoizolaţie cu polistiren sau pe tencuieli cu conţinut de polistiren.

Proprietăți

Consolidează straturile vechi de vopsea și substratul, cu înaltă capacitate de penetrare, permite difuzia, rezistent la alcalii, incolor după uscare.

Material de bază

Răşină sintetică, dizolvată în solvent organic.

Ambalaj/Capacitate recipient

5 l, 10 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 0,9 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, „ud pe ud”. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.

Consum

Cca. 150-300 ml/m2 în funcţie de absorbţia suportului şi a gradului de diluţie.
Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

Se poate aplica şi pe îngheţ, în cazul în care suprafaţa este uscată şi fără gheaţă.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se păstrează minim 24 ore înainte de vopsire.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol-Tiefgrund TB se aplică cu pensule sau bidinele rezistente la solvenți, prin pensulare energică. La aplicarea prin pulverizare se vor folosi aparatele Airless adecvate. Nu se va folosi instalații de pulverizat cu aer comprimat.

Aplicare Airless

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar

Curățarea uneltelor

Se face imediat după folosire cu nitro-diluant sau cu agent de curățare a pensulelor.

Notă

Suprafeţele grunduite se vor lăsa să se usuce bine înaintea aplicării următoarelor straturi (la o temperatură de +20°C se vor păstra cel puţin 24 ore; în cazul temperaturilor mai scăzute acest timp se prelungeşte, dacă este necesar chiar de ordinul zilelor). Atunci când solventul penetrează perete și nu poate difuza spre exterior, difuzează în spațiile interioare aducând cu sine un miros neplăcut.

Compatibilitatea cu alte materiale:

Dupa-grund nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

R11 Foarte inflamabil. R37 Iritant pentru căile respiratorii. R41 Risc de leziuni oculare grave. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S3/7/9 A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros și bine ventilat. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S39 A se proteja corespunzător ochii/faţa. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. S38 În cazul unei ventilaţii insuficiente se utilizează echipament de protecţie corespunzător pentru asigurarea respiraţiei. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material se vor evacua conform prevederilor legale la un punct de colectare a lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 750 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GP05

Compoziţie

Dispersie pe bază de acetat-polivinilic. Rășină polivinil acetat, solvent nafta, etanol, acetat de etil

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Fişă Tehnică

Fişă Tehnică Straturi Suport si pregatirea lor

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT_016-04.1628-2015__Amphisilan__Duparol__Sylitol__FassadenFarbe__Cap-Elast__Muresko_SylAcryl

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Dupa-Grund

Produse Asemanatoare