Caparol-Tiefgrund TB

460 RON
Caparol
YO4R0XQ766P57WAEEV3A
in stoc
+

Grund special pe bază de solvent, pentru interior și exterior.

Domeniu de aplicare

Grund special pentru suprafețele interioare şi exterioare, incolor după uscare. Special destinat suprafețelor din gips. Utilizat pentru grunduirea şi consolidarea tencuielilor vechi cu suprafața nisipoasă, a suprafeţelor de pe care au fost îndepărtate mecanic sau prin spălare vopsele vechi, resturi de maculatură sau clei. Nu este recomandat pe sistemele de termoizolaţie şi pe tencuieli cu conţinut de polistiren. Nu se utilizează în încăperile unde se depozitează sau se pregătesc alimente.

Proprietăți

Consolidează suprafața suport, cu înaltă capacitate de penetrare, permite difuzia și sorbția, rezistent la alcalii, incolor după uscare.

Material de bază

Răşină acrilică în white spirit.

Ambalaj/Capacitate recipient

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 0,8 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Diluare

Dacă este necesar, se diluează exclusiv cu white spirit.

Instrucțiuni de aplicare

În mod normal, grundul se aplică nediluat. Pe tencuielile poroase se aplică în două straturi, „ud pe ud”. Pe suprafeţe slab absorbante, grundul se diluează cu max. 20% white spirit. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.

Consum

Cca. 150-300 ml/m2 în funcţie de absorbţia suportului şi a gradului de diluţie.
Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:

Se poate aplica şi pe îngheţ, în cazul în care suprafaţa este uscată şi fără gheaţă.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se păstrează minim 12 ore înainte de vopsire.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol-Tiefgrund TB se aplică cu pensule sau bidinele rezistente la solvenți, prin pensulare energică. La aplicarea prin pulverizare se vor folosi aparatele Airless adecvate. Nu se va folosi instalații de pulverizat cu aer comprimat.

Aplicare Airless

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar

Curățarea uneltelor

Se face imediat după folosire cu white spirit sau cu agent de curățare a pensulelor.

Notă

A nu se folosi în încăperi sensibile fără a se păstra un timp suficient de uscare. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior poate apărea un miros specific de solvent. Prin urmare, trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus (vezi Informaţii tehnice nr. 670).

Compatibilitatea cu alte materiale:

Caparol-Tiefgrund TB nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

R10 Inflamabil. R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare prin înghiţire. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S7/9 A se păstra recipientul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii. S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa cu date de securitate. S38 În cazul unei ventilaţii insuficiente se utilizează echipament de protecţie corespunzător pentru asigurarea respiraţiei. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material se vor evacua conform prevederilor legale la un punct de colectare a lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 730 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GP03

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare