Tiefgrund 10L

74 RON
Caparol
OXHLRUS5TGYLTH8CMDHM
in stoc
+

Grund special diluabil cu apă, fără solvent, pentru interior și exterior.

Domeniu de aplicare

Caparol Tiefgrund este un grund special nepigmentat, concentrat, pe bază acrilică, cu o excelentă capacitate de penetrare, destinat egalizării suporturilor minerale solide (fixe), interioare și exterioare, ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Caparol Tiefgrund este deosebit de bun în pregătirea suprafeţelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, plăcile de gips-carton, cărămizile nearse, suprafeţe interioare de B.C.A., zidăriile aparente din cărămidă de var cu nisip. Suprafeţele dense (compacte), netede, cum sunt tencuielile de gips sau plăcile de construcție din gips se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau Caparol-Haftgrund.

Proprietăți

  • cu miros redus
  • concentrat
  • înaltă capacitate de penetrare
  • ușor de aplicat
  • consolidează stratul suport

Material de bază

Dispersie apoasă modificată, pe bază de răşină sintetică.

Ambalaj/Capacitate recipient

10 l, 25 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,0 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Diluare

Cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafeţele normal absorbante, grundul se aplică diluat în proporţie de până la 1:2 părţi apă, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suporturile puternic absorbante, Caparol Tiefgrund se aplică diluat în proporţie de până la 1:3 – 1:4 părţi apă, chiar de mai multe ori, "ud pe ud", până la saturarea totală a suportului. Aplicarea cu rola sau prin pulverizare este posibilă pe suprafețele unde este necesară numai o grunduire normală, ca punte de aderenţă, pentru vopsiri ulterioare. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Consum

Cca 50-200 ml/m², în funcţie de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbţie a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru stratul suport şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puţin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar

Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Caparol Tiefgrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2Hizotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF01

Compoziție

Rețetă ecologică, cu conținut redus de substanțe poluante, având la bază o dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare