Sylitol-Konzentrat 111 10L

248 RON
Caparol
1VE3CAS4Q3KWRCIO7LNS
in stoc
+

Grund și diluant – pentru interior și exterior.

Domeniu de aplicare

Pentru consolidarea suporturilor minerale şi egalizarea suprafeţelor puternic sau inegal absorbante; de asemenea folosit ca diluant pentru vopsele de exterior Sylitol, tencuieli de exterior Sylitol, vopsele de interior Sylitol şi Capatect-SI-Fassadenfinish. Nu se recomandă vopselelor pur silicatice. Pentru produsul Sylitol-NQG vă rugăm să folosiţi Sylitol-NQG Konzentrat.

Proprietăți

  • diluabil cu apă
  • capacitate bună de penetrare a stratului suport
  • produs concentrat
  • nu conţine solvenți

Material de bază

Silicat de potasiu (apă de sticlă) cu stabilizatori organici conform DIN 18 363, alin. 2.4.1.

Ambalaj/Capacitate recipient

2,5 l, 10 l

Culoare

Transparent

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Recipientele desigilate se păstrează bine închise. Materialul se păstrează numai în recipient din plastic. Perioada de valabilitate este de cca. 12 luni.

Date tehnice

Densitate: 1,1 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tipul de pregătire a suprafețelor suport depinde de substrat și de starea sa actuală. Acest lucru este descris în fişa tehnică a fiecărui produs Sylitol® aplicabil ulterior.

Mod de aplicare

În cazul în care materialul se foloseşte ca diluant, se vor respecta indicațiile din fişa tehnică a produsului Sylitol® ce se diluează. Folosit ca grund respectiv tratament anti-porozitate (egalizare a absorbției stratului suport pentru evitarea uscării premature), materialul se diluează 2 părţi Sylitol® Konzentrat 111 cu o parte de apă şi se aplică până la saturarea totală a suprafeţei, dacă este necesar „ud pe ud”, bine prelucrat cu pensula sau bidineaua.

Măsuri de protecţie:

Se acoperă cu grijă suprafeţele alăturate zonei de vopsit, în special suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul, lemnul natural sau lazurat. Petele de vopsea se curăţa imediat cu multă apă. În cazul vântului puternic, suprafaţa se protejează prin fixarea de prelate pe schele.

Consum

Cca. 100-350 ml/m² (diluat 2:1 cu apă), în funcţie de absorbția și structura suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 8°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute și umiditatea aerului mai crescută, se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Curățarea echipamentului

Se spală cu apă imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenți. În pauzele de lucru uneltele se vor păstra în grund/vopsea sau în apă.

Notă

Produsul nu se va aplica sub acţiunea directă a razelor solare, ploaie, umiditate extremă a aerului (ceaţă) sau vânt puternic. Dacă este necesar, pe schele se vor fixa prelate pentru protecţie. Atenţie la îngheţul de peste noapte. Grundul nu se aplică pe suprafețe lăcuite, suprafeţe cu eflorescenţe de sare, materiale sintetice (plastice) şi lemn. Nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. Pentru suprafeţele cu un grad redus de înclinare se va asigura o scurgere eficientă a apei.

Compatibilitatea cu alte vopsele:

Este compatibil numai cu vopselele de dispersie silicatică. Sylitol® Konzentrat 111 nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Grundul este puternic alcalin. De aceea se va proteja pielea și ochii de stropii de grund. Vecinătatea locului de vopsit se va acoperii cu grijă. Stropii de vopsea de pe suprafețele acoperite cu lacuri, suprafeţele din sticlă, ceramică, metal şi piatră naturală se curăță imediat. Informații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-SK01

Compoziţie

Silicat de potasiu, dispersie acrilică, apă, aditivi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare