OptiGrund E.L.F. 10L

154 RON
Caparol
U70BE2YVLCHURZA35GS0
in stoc
+

Grund special cu efect hidrofob, pe bază de SilaCryl, cu putere mare de penetrare, pentru interior și exterior - detectabil datorită unei componente speciale UV-reflectorizante.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

Grund pentru egalizarea absorbției tencuielilor și a suprafețelor de beton ce sunt poroase, absorbante, uşor nisipoase, din interior şi exterior, precum și a plăcilor de construcţii din gips şi gips-carton din interior - ca pregătire preliminară aplicării vopselelor de dispersie, a vopselelor pe bază de răşini siliconice şi a vopselelor pe bază de răşini polimerizate.

Utilizabil, de asemenea, în încăperi ce nu sunt echipate cu instalaţii de protecţie împotriva exploziilor, în încăperi cu ventilaţie insuficientă sau în încăperi unde se produc şi se depozitează produse alimentare.

Datorită tehnologiei speciale SilaCryl (particule foarte fine), OptiGrund E.L.F. penetrează în profunzime şi conferă caracter hidrofob. Datorită indicatorului UV cu care este dotat, produsul poate fi detectat la utilizarea unei lămpi cu o lumină neagră, chiar și după vopsire. Pentru realizarea acestui lucru, stratul de vopsea se zgârie ușor până la substrat și iluminat cu o lampă cu lumină neagră. OptiGrund E.L.F. va fi evidenţiat printr-o reflexie violet-albăstruie.

Proprietăți

Cu miros redus, emisii minime şi fără solvenţi, hidrofob, gata pregătit pentru aplicare, ușor de aplicat.

Material de bază

Soluție apoasă de rășină acrilică hidrosol, modificată siliconic.

Ambalaj/Capacitate recipient

1 l, 5 l, 10 l

Culoare

Albastru-transparent.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,02 g/cm3.

">

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal absorbante se plică grundul nediluat, într-un singur strat. Pe suprafețele puternic absorbante se aplică grundul nediluat, într-un singur strat, dar până la saturare.

Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă. Poate apărea o uşoară tentă de luciu o suprafeţei datorată indicatorului.

Consum

Cca. 150-200 ml/m², în funcţie de gradul de absorbţie a suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

OptiGrund poate fi aplicat cu pensula, rola sau aparate de pulverizare uzuale. Se pot folosi și aparate Airless.

Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar
Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

OptiGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.

Compatibilitatea cu alte materiale:

Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, OptiGrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Utilizați filtru combinat A2/P2. Utilizați la șlefuire filtru de praf P2. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Curățați uneltele după utilizare cu apă și săpun. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2Hizotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF01

Compoziţie

Rășină hidrosol acrilică, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare