Grundier Konzentrat 10L

160 RON
Caparol
2YI1HKSLE0TMJG89QL4R
in stoc
+

Grund concentrat, diluabil cu apă, nepigmentat, pentru interior și exterior.

Domeniu de aplicare

Grund special destinat egalizării suporturilor solide (fixe), poroase, ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Deosebit de bun în pregătirea suprafeţelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, cărămizile nearse, B.C.A.-ul, pietrele naturale și plăcile de gips-carton precum și betonul, betonul ușor, mortarele Disbocret și masele de şpaclu cu conţinut de ciment, şapele anhidride și de ciment. Suprafeţele vechi dense (compacte), netede, cum sunt vopselele vechi din gips sau elementele de construcție din gips trebuie, în funcție de caracteristicile startului suport, grunduite cu Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal sau Caparol-Haftgrund.

Proprietăți

Diluabil cu apă, foarte concentrat, fără solvent, cu miros redus, randament maxim.

Material de bază

Dispersie apoasă modificată, pe bază de răşină sintetică.

Ambalaj/Capacitate recipient

1 l, 10 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

  • Densitate: 1,0 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială

Diluare

Cu apă.

Instructiuni de aplicare

Pe suprafeţe normal absorbante, Grundier Konzentrat se diluează cu 5-6 părţi apă. Pentru grunduirea suprafeţelor extrem de absorbante, Grundier Konzentrat se diluează cu 7-8 părţi apă și se aplică, dacă este necesar, „ud pe ud”, până la saturarea totală a suportului. În cele mai multe cazuri, este suficient un singur strat de grund. Pentru grunduirea suprafețelor de beton, beton uşor, mortare Disbocret și mase de şpaclu cu conţinut de ciment, şapele anhidride și de ciment, Grundier Konzentrat se diluează cu 2-3 părţi apă. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.

Consum

Cca 50-200 ml/m², în funcţie de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbţie a suportului. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru strat suport şi aer.

Temperatura de lucru

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puţin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar
Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

Grundier Konzentrat nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2Hizotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-GF01

Compoziție

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, apă, aditivi, conservanți. (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare