FungiGrund 10L

320 RON
Caparol
VU5M51MZPNMSGF17GHDG
in stoc
+

Pentru tratarea şi grunduirea suprafeţelor absorbante din interior şi exterior infestate sau predispuse infestării cu mucegai şi alge.

Domeniu de aplicare

Soluţie microbiocidă apoasă pentru curăţarea şi, în același timp, grunduirea suporturilor poroase, absorbante din interior şi exterior infestate sau predispuse infestării cu mucegai şi alge, ca pregătire preliminară aplicării produselor de finisare.

Proprietăți

  • produs pe bază de apă
  • dezinfectant
  • putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice
  • capacitate de difuzie şi sorbţie

Material de bază

Dispersie cationică pe bază de răşină sintetică.

Ambalaj/Capacitate recipient

10 l

Culoare

Transparent

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Recipientele desigilate se păstrează bine închise. Materialul se păstrează numai în recipient din plastic. Perioada de valabilitate este de cca. 12 luni.

Date tehnice

Densitate: 1,02 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială. Mucegaiul de pe suprafeţele interioare se înlătură prin curăţare umedă, în conformitate cu dispozițiile legale și ale autorităților (de ex. directiva privind substanţele periculoase şi produsele biocide). Mucegaiul şi algele de pe suprafeţele exterioare se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Eventualele resturi de plante căţărătoare se elimină mecanic și/sau prin ardere.

Diluare

Se folosește doar nediluat.

Mod de aplicare

Se aplică grundul nediluat, până la saturarea totală a suportului, dacă este necesar „ud pe ud”, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.

Consum

Cca. 150-200 ml/m², în funcţie de gradul de absorbţie a suportului.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscare/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Se aplică cu pensula sau bidineaua.

Notă

FungiGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.

Compatibilitatea cu alte materiale:

FungiGrund nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Manipulați cu grijă produsele biocide. Citiți eticheta și instrucțiunile înainte de utilizare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta deoarece flora intestinală poate fi afectată. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. A se aplica numai cu pensula, bidineaua sau rola. La lucrările de șlefuire utilizați filtrul P2. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Curățarea uneltelor imediat după utilizare cu apă și săpun. Mai multe informații: A se vedea Fișa cu date de securitate (FDS).

Conține: 2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Etichetare conform (UE) 528/2012: N-24781 (nr. BAuA - Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă Germania) Conține: clorură de alchildimetilbenzilamoniu (nr. CAS 68424-85-1), 4,0 g/l octilizotiazolinonă (nr. CAS 26530-20-1); 0,5 g

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF01F

Compoziţie

Răşină poliacrilică, apă, aditivi, conservanţi (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă), substanţe biocide (clorură de alchildimetilbenzilamoniu, octilizotiazolinonă)
Substanțe biocide active: 4,0 g/litru benzol-C8-18-alchildimetilclorid (CAS-Nr. 63449-41-2);
0,5 g/litru octilizotiazolinonă (CAS Nr. 26530-20-1)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Reg.-Nr. BAuA: N-24781

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Fişă Tehnică

Fişă tehnică Straturi suport si pregatirea lor

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1587-2015

Fișă de sustenabilitate

Fișă de sustenabilitate

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate FungiGrund

Produse Asemanatoare