Sylitol-Minera

380 RON
Caparol
8BJZG8TMLU0ZTOWK50NS
in stoc
+

Grund cuarţos şi stat final pe bază silicatică pentru interior şi exterior - conform DIN 18363, paragraf 2.4.1.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

Material pentru umplerea, egalizarea structurii şi acoperirea fisurilor, atât la interior cât şi la exterior. Aplicabil ca strat de bază, strat intermediar şi strat final. Sylitol-Minera se recomandă ca punte de aderenţă (grund de contact) pe suporturile dense şi netede sau pe vopsitoriile vechi, decapate, grund pentru finisaje pe bază silicatică precum şi material de şpăcluire a micilor fisurilor şi a îmbinărilor greşite în tencuielile ce urmează a fi acoperite cu vopsea sau tencuială Sylitol. Recomandat de asemenea la interior ca strat intermediar cu structură fină în crearea de tehnici decorative lazurate. Sylitol-Minera poate fi aplicat ca strat protector pentru plăcile de perete din beton poros îndeplinind cerinţele producătorilor de beton poros.

Proprietăți

 • fără conservanţi, solvenţi sau emolienţi
 • rezistent la intemperii
 • înaltă capacitate de umplerea şi acoperire a fisurilor
 • capacitate de sorbţie
 • permeabilitate la CO2
 • aderenţă bună prin silicatizare cu suporturile minerale
 • grund de contact cu capacitate de aderenţă pe suporturi netede şi dense
 • ecologic
 • neinflamabil, A2, conform DIN 4102.

Material de bază

Silicat de potasiu cu adaos organic, conform DIN 18363, paragraf. 2.4.1.

Ambalaj/Capacitate recipient

8 kg, 22 kg

Culoare

Alb

Se poate nuanţa cu maxim 10% coloranţi Histolith-Volltonfarben. Dacă se depăşeşte acest procent, nu se va mai putea obţine capacitatea de umplere şi structura dorită. La comandarea unei nuanţe în cantităţi mai mari de 200 kg, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanţa dorită. La nuanţarea manuală a culorilor este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite ale vopselei.

Sylitol-Minera este nuanţabilă computerizat în sistemul ColorExpress pe toate colecţiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate a nuanţei mai mare de 70%. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic.

Vopsitoriile de pe B.C.A. trebuie să aibă un gradul de luminozitate a nuanţei (grad de reflexie) mai mare de 40%.Nuanţele strălucitoare, intensive, cum ar fi spre exemplu: galben, portocaliu, roşu, etc. au o putere de acoperire mai scăzută. Este recomandat din acest motiv, în cazul acestor nuanţe, să se aplice un strat prealabil într-o nuanţă pastelată similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesar un al doilea strat de acoperire.

Stabilitatea culorii conform fişei BFS nr. 26: Clasa: B Grupa: 1

Grad de luciu

Mat

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț. Recipientele începute se păstrează bine închise. Materialele se vor păstra doar în recipiente de plastic. Posibilitate de stocare aprox.12 luni.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 • Granulaţia maximă < 1500 μm, S3
 • Densitate: cca. 1,7 g/cm3
 • Grosimea stratului uscat: 200-400 μm, E4
 • Coeficient de permeabilitate la apă: (valoare w): ≤ 0,1 (0,09) [kg/(m2•h0,5)] (scăzută), W3
 • Clase de fisuri Acoperirea fisurilor Sistemul de acoperire: 2 x 400 g/m² Sylitol-Minera, Clasa: A1 (> 100 μm)
 • Coeficient de permeabilitate la vaporii de apă: (valoare sd): < 0,14 (0,015) (ridicată), V1 Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Produse complementare

Sylitol-Konzentrat 111

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafeţe exterioare:

Tencuielile din grupele de mortare PI, P II şi P III: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.

Tencuielile cu strat făinos: Suprafeţele făinoase respectiv cele cretoase, ce au ca efect reducerea aderenţei, se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat după care se spală.

Tencuielile cu sinter la suprafaţă: Stratul de sinter este recunoscut după uşoara strălucire; se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat şi apoi se spală.

Tencuielile nisipoase la suprafaţă: Se periază uscat întreaga suprafaţă după care se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederilor legale.

Tencuielile vechi dar stabile din grupele de mortare P I, P II şi P III: Suprafeţele murdare se curăţă manual sau mecanic, conform prevederilor legale, de ex. cu jeturi de apă sub presiune sau cu jeturi de apă sub mare presiune cu adaos de nisip. Sablarea umedă este posibilă numai la tencuielile de mortar din grupele P II şi P III.

Plăci de perete din beton poros: Suprafaţa betonului poros se periază foarte bine. Se îndepărtează impurităţile. Rupturile şi defecţiunile mai mari de 5 mm adâncime se vor repara cu mortar Disbofein 331 Reparaturmörtel; porozităţile şi inegalităţile din fabricaţie precum şi rupturile şi defecţiunile de până la 5 mm adâncime se repară cu Disbofein 332 Spachtel.

Tencuielile remediate: La remedierea fisurilor şi a porţiunilor de tencuială deteriorate se va avea în vedere să existe compatibilitate între tencuielile anterioare şi mortarul de remediere, ca structură şi rezistenţă. Pentru remedieri se recomandă un mortar gata preparat, Trass-calcar sau Trass-ciment. Reparaţiile trebuie să fie bine legate şi uscate, se fluatează cu Histolith Fluat şi apoi se spală. Fluatizarea trebuie să depăşească zona corectată cu 1-2 lungimi de perie. În cazul în care reparaţiile sunt mari, se fluatează toată tencuiala şi apoi se spală.

Vopselele minerale vechi: Vopselele vechi aderente se curăţă uscat sau umed. Vopselele minerale vechi, deteriorate, se îndepărtează prin şlefuire, răzuire cu şpaclul sau prin decapare, după care se spală întreaga suprafaţă. Se grunduieşte cu Sylitol-Konzentrat 111, diluat 2:1cu apă.

Vopsele vechi pe bază de dispersie, fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet mecanic sau prin decapare după care se spală cu apă caldă sub presiune conform prevederilor legale în vigoare. Suprafeţele decapate şi neabsorbante se grunduiesc cu Sylitol-Minera. Suprafeţele decapate puternic absorbante se întăresc prin grunduire cu Sylitol-Konzentrat 111 cu apă în proporţie de 2:1.

Vopsele vechi pe bază de dispersie, cu capacitate portantă: Murdăria şi stratul uşor cretos de suprafaţă se curăţă cu apă sub presiune sau prin alte metode adecvate respectând prevederile legale. Strat intermediar cu Sylitol Compact.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare: La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă:

Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături şi fără substanţe de separare. Eflorescenţele de sare se perie uscat. Pe supra-feţele cretoase/făinoase se aplică Histolith Fluat şi apoi se spală. Racordurile (legăturile) acoperişurilor, ferestrelor si pardoselilor trebuie executate conform directivelor Asociaţiei din domeniul gresiei calcaroase.

Pietre naturale: Pietrele naturale trebuie să fie tari, uscate şi să nu aibă eflorescenţe. Pietrele cu suprafeţe erodate se întăresc prin tratament repetat cu Histolith Steinfestiger. Pietrele murdare se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale. Reparaţiile pietrelor nu se efectuează cu mortar pentru tencuit ci cu materiale înlocuitoare ale pietrei naturale. Suprafeţele reparate trebuie să fie bine legate iar înainte de vopsire se fluatează şi se spală.

Umiditate ascendentă: Din cauza umidităţii ascendente vopselele se distrug prematur. Un rezultat optim se obţine numai prin realizarea unui strat de hidroizolaţie orizontală. O soluţie foarte bună şi de lungă durată este conferită de un sistem de asanare precum sistemul Histolith Trass-Sanierputz. În cazul clădirilor vechi se obţin rezultate foarte bune prin realizarea unui strat filtrant (pietriş) între teren şi fundaţie.

Suprafeţe interioare:

Straturile suport minerale cu sinter la suprafaţă, suprafeţele făinoase respectiv cele care se şterg: Se curăţă mecanic în totalitate sau se fluatează şi apoi se spală cu apă.

Tencuielile noi din grupele de mortare P I, P II şi P III: Tencuielile solide, cu absorbţie normală se vopsesc fără o pregătire prealabilă. După uscare, reparaţiile tencuielilor se fluatează cu Histolith Fluat apoi se spală cu apă.

Gleturile de ipsos din grupa de mortar P IV: Pe tencuielile solide: se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuielile de ipsos moi se consolidează cu Caparol-Tiefgrund TB. Tencuielile de ipsos cu sinter la suprafaţă se şlefuiesc cu foaie abrazivă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB. După o bună uscare, în ambele cazuri de aplică un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton): Se îndepărtează prin şlefuire urmele pro-duse prin şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Zonele de gips moi şi şlefuite se consoli-dează utilizând grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund şi un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de construcţii din ipsos: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Beton: Eventualele urme de substanţe neaderente trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă: Eflorescenţele de sare se perie uscat.

Zidărie de cărămidă aparentă: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Vopsele mate de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, cu capacitate portantă:

Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Vopsitorii fără capacitate portantă: Suprafeţele acoperite cu lacuri, vopsele pe bază de dispersei sau tencuieli pe bază de răşini sintetice fără capacitate portantă se îndepărtează. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Straturile de vopsea minerală fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic. Se grunduieşte cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB urmat de un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele atacate de mucegai: Mucegaiul se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul stratului suport. Se grunduieşte în funcţie de tipul şi starea stratului suport. În cazul atacurilor foarte rezistente, acoperirea finală se realizează cu vopsea Indeko-W, Malerit-W sau Fungitex-W. A se avea în vedere reglementările legale (ex. prevederile privind substanţele periculoase şi materialele biologice).

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare: La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsitoriei, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Mod de aplicare

Pe straturile suport netede, Sylitol-Minera se aplică cu bidineaua, pe suporturile structurate, dimpotrivă, se foloseşte rola. Este posibilă și aplicarea cu aparate Airless. Pe plăci de perete din beton poros: Stratul de bază se aplică cu rola. Stratul final se aplică cu rola şi imediat după aceea se prelucrează în aceeaşi direcţie, în strat egal şi lipsit de urme, cu o rolă din burete pentru structurări. (ex. Moltropren poros). Aplicare prin şpăcluire: Folosit ca masă de şpaclu, Sylitol-Minera se amestecă cu nisip fin de cuarţ până se obţine o consistenţă optimă.

Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50°; Duză: 0,027–0,031"; Presiune la pulverizare: 150–180 bar. La aplicare în sistem Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Datorită materiei prime cuarțoase, aveți în vedere înfundarea mai des și o uzura accentuată a pieselor componente aparatului Airless.

Instrucțiuni de aplicare

Sylitol-Minera se diluează cu Sylitol-Konzentrat 111 până Ia max. 10% când este folosit ca prim strat şi în proporţie de până la max. 5% în cazul utilizării ca strat intermediar sau final. Suporturile neuniform şi puternic absorbante se grunduiesc mai întâi cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă. În cazul aplicării pe beton poros, materialul se diluează cu Sylitol-Konzentrat 111 după cum urmează: ca strat de grund, se va folosi o găleată de Sylitol-Minera (22 kg) diluată cu cca. 1,6 - 2,0 Litri (8-10%) şi ca strat final diluată cu cca. 04,-0,6 Litri (2-3% greutate).

Consum

400-500 g/m2 pe strat. În funcţie de capacitatea de absorbţie şi structura suporturilor, consumului crește corespunzător. În cazul primului strat aplicat pe plăcile de perete din beton poros, trebuie respectat un consum de 900-1000 g/mp, atât în cazul stratului de bază cât şi al stratului de acoperire. Valorile date sunt valori de referință. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 8°C pentru substrat şi aer. Nu se va lucra sub acţiunea directă a soarelui, ploii, umiditate ridicată (ceaţă) sau vânt puternic. Folosiţi prelate de protecţie dacă este cazul. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se păstrează un timp de uscare de minim 12 ore între straturi. La primul strat de finisaj pe beton poros minim 24 de ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenţi. În pauzele de lucru, uneltele se vor păstra în vopsea sau în apă.

Nota

Pentru evitarea adăugirilor, la aplicarea pe suprafeţe mari se vor folosi suficienţi muncitori şi se vor acoperi ud-pe-ud, într-o singură trecere. Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. La utilizarea de grund de profunzime Caparol-Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus. Pe suprafaţa vopsită cu Sylitol-Minera nuanţat poate apărea aşa-numitul efect de nori. Dacă aceasta lucru nu este dorit, pe suprafaţă se va aplica un strat suplimentar de Sylitol-Finish nuanţat în culoarea dorită. Compatibilitatea cu alte materiale de acoperire: Pentru a-şi păstra proprietăţile speciale, Sylitol-Minera nu se poate combina cu alte materiale. Măsuri de protecție: Suprafeţele din jur, în special sticla, ceramica, lacurile, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul natural sau lazurat se vor proteja prin acoperire. Stropii de vopsea se vor curăţa imediat cu multă apă. Măsuri preventive: Elementele de construcţie care ies în afară precum pervazurile, cornişele, coronamentul zidurilor, etc. trebuiesc protejate profesional pentru a se împiedica murdărirea şi umezirea excesivă a pereţilor.

Certificare

Sylitol-Minera, difuzia vaporilor de apă și permeabilitatea la apă

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare, cu apă și săpun. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. Utilizați filtru de aer A2/P2. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-SK01

Compoziţie

Silicat de potasiu, dispersie pe bază de răşină acrilică, materiale minerale de umplutură şi pigmenţi, apă, aditivi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Produse Asemanatoare