Caparol Weissgrund 15L

273 RON
Caparol
JUVDRW0I7DEZQA2KPCHS
in stoc
+

Grund pentru vopsele de dispersie sintetică şi vopsele de dispersie silicatică, aplicabil la interior.

/ data-verified=

Domeniu de aplicare

uşor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic şi cu miros redus

capacitate de difuzie

înaltă aderență la substrat

egalizează capacitatea de absorbţie

capacitate bună de acoperire

strat de grund aderent pentru vopselele de dispersie silicatică în cazul aplicării pe suporturi ce nu permit o silicatizare corespunzătoare

Material de bază

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

5 l, 15 l

Culoare

Alb.

Caparol WeissGrund se poate nuanța cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe, într-o nuanţă asemănătoare cu cea a stratului final.

Caparol WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,46 g/cm3.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Diluare

Se diluează exclusiv cu apă.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 5% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.

Consum

Pe suprafețe netede, cca. 150 ml/m2. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 8°C pentru substrat şi aer.

Unelte

Caparol WeissGrund se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 14-16 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare.

Aplicare Airless

Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,021-0,025"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare.

Nota

Compatibilitate:

Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, Caparol WeissGrund se nuanțează numai cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) și AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe sau în sistem ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GP01

Compoziţie

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicaţi, apă, aditivi, conservanţi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Fişă Tehnică

Fişă Tehnică Straturi Suport si pregatirea lor

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Fișă de sustenabilitate

Fișă de sustenabilitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.1589-2015

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate Weissgrund

Produse Asemanatoare